Types of intelligence predict likelihood to get married and stay married: Large-scale empirical evidence for evolutionary theory

Jaakko Aspara, Kristina Wittkowski, Xueming Luo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Types of intelligence predict likelihood to get married and stay married: Large-scale empirical evidence for evolutionary theory”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap