(Un)bounding the Meta-Organization: Co-Evolution and Compositional Dynamics of a Health Partnership

Steve Cropper, Sanne Bor

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”(Un)bounding the Meta-Organization: Co-Evolution and Compositional Dynamics of a Health Partnership”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap