Understanding the sales-marketing interface dysfunction experience in business-to-business firms: A matter of perspective

Avinash Malshe, Jeff S. Johnson, Paul Viio

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

22 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Understanding the sales-marketing interface dysfunction experience in business-to-business firms: A matter of perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi