Undoing the ‘Nordic Paradox’: Factors affecting rates of disclosed violence against women across the EU

Anne Laure Humbert, Sofia Strid*, Jeff Hearn, Dag Balkmar

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Undoing the ‘Nordic Paradox’: Factors affecting rates of disclosed violence against women across the EU”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap