Unlocking the circular economy through new business models based on large-scale data: An integrative framework and research agenda

Charbel Jose Chiappetta Jabbour*, Ana Beatriz Lopes de Sousa Jabbour, Joseph Sarkis, Moacir Godinho Filho

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

213 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Unlocking the circular economy through new business models based on large-scale data: An integrative framework and research agenda”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Agricultural and Biological Sciences

Engineering