Untangling intense engagement in entrepreneurship: Role overload and obsessive passion in early-stage entrepreneurs

Silvia Stroe*, Joakim Wincent, Vinit Parida

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Untangling intense engagement in entrepreneurship: Role overload and obsessive passion in early-stage entrepreneurs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi