Urban Disaster Governance: Resilience and Rights in the Unequal City

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Urban Disaster Governance: Resilience and Rights in the Unequal City”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences