User self-disclosure on social network sites: A cross-cultural study on Facebook's privacy concepts

Pejvak Oghazi*, Rakel Schultheiss, Koteshwar Chirumalla, Nicolas Philipp Kalmer, Fakhreddin F. Rad

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”User self-disclosure on social network sites: A cross-cultural study on Facebook's privacy concepts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi