Using Key Supplier Relationship Management to Enable Supply Chain Risk Management in the Automotive Industry

Ludovic Eber, Diego Vega Bernal, David B. Grant*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Using Key Supplier Relationship Management to Enable Supply Chain Risk Management in the Automotive Industry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi