Using machine learning to identify top predictors for nurses’ willingness to report medication errors

Renjie Hu*, Amany Farag, Kaj-Mikael Björk, Amaury Lendasse

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Using machine learning to identify top predictors for nurses’ willingness to report medication errors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Nursing and Health Professions