Value-in-use and service quality: do customers see a difference?

Gustav Medberg, Christian Grönroos

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Value-in-use and service quality: do customers see a difference?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi