Value logics for service innovation: practice-driven implications for service-dominant logic

Erik Lindhult, Koteshwar Chirumalla, Pejvak Oghazi*, Vinit Parida

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Value logics for service innovation: practice-driven implications for service-dominant logic”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi