Value propositions as market-shaping devices: A qualitative comparative analysis

Suvi Nenonen*, Kaj Storbacka, Alexey Sklyar, Pennie Frow, Adrian Payne

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

17 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Value propositions as market-shaping devices: A qualitative comparative analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi