Victim entrepreneurs doing well by doing good: Venture creation and well-being in the aftermath of a resource shock

Trenton A. Williams, Dean A. Shepherd

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

91 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Victim entrepreneurs doing well by doing good: Venture creation and well-being in the aftermath of a resource shock”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Psychology