Viewpoint: Getting Your Qualitative Service Research Published

Maria Holmlund, Lars Witell, Anders Gustafsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Viewpoint: Getting Your Qualitative Service Research Published”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi