Viewpoint: service marketing research priorities

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

40 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Viewpoint: service marketing research priorities”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance