Virtual influencer marketing: the good, the bad and the unreal

Simone Lykke Tranholm Mouritzen*, Valeria Penttinen, Susanne Pedersen

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Virtual influencer marketing: the good, the bad and the unreal”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences