Virtual wine tastings ­– how to ‘zoom up’ the stage of communal experience

Stefanie Paluch*, Thomas Wittkop

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Virtual wine tastings ­– how to ‘zoom up’ the stage of communal experience”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Social Sciences

Arts and Humanities