Visibility, resource sharing and performance in supply chain relationships: insights from humanitarian practitioners

Amin Maghsoudi, Ala Pazirandeh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

60 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Visibility, resource sharing and performance in supply chain relationships: insights from humanitarian practitioners”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Social Sciences

Engineering