Visibility, resource sharing and performance in supply chain relationships: insights from humanitarian practitioners

Amin Maghsoudi, Ala Pazirandeh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

47 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Visibility, resource sharing and performance in supply chain relationships: insights from humanitarian practitioners”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi