Visual tracking of the millennium development goals with a fuzzified self-organizing neural network

Peter Sarlin*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

18 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Visual tracking of the millennium development goals with a fuzzified self-organizing neural network”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Computer Science