What are men's roles and responsibilities in the feminist project for gender egalitarianism?

Ajnesh Prasad*, Alejandro Centeno, Carl Rhodes, Muhammad Azfar Nisar, Scott Taylor, Janne Tienari, Ozan Nadir Alakavuklar

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”What are men's roles and responsibilities in the feminist project for gender egalitarianism?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities

Psychology

Social Sciences

Computer Science