What determines stock option contract design?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

14 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”What determines stock option contract design?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi