What do they think and what do they say? Gender bias, entrepreneurial attitude in writing and venture capitalists’ funding decisions

Malin Malmström*, Aija Voitkane, Jeaneth Johansson, Joakim Wincent

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”What do they think and what do they say? Gender bias, entrepreneurial attitude in writing and venture capitalists’ funding decisions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance