What drives the stock market growth? A case of a volatile emerging economy

Mujahid Hussain, Timo Korkeamäki, Danielle Xu, Ashfaque Hasan Khan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”What drives the stock market growth? A case of a volatile emerging economy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi