What gets measured gets done: Can self-tracking technologies enhance advice compliance?”

Kristina Wittkowski, Jan F. Klein, Tomas Falk*, Jeroen J. L. Schepers, Jaakko Aspara, Kai N. Bergner

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”What gets measured gets done: Can self-tracking technologies enhance advice compliance?””. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap