What is special about a humanitarian logistician? A survey of logistic skills and performance

Gyöngyi Kovacs, Peter Tatham

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

    Filter
    Slutfört

    Sökresultat