What service transition? Rethinking established assumptions about manufacturers' service-led growth strategies

Christian Kowalkowski, Charlotta Windahl, Daniel Kindström, Heiko Gebauer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

171 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”What service transition? Rethinking established assumptions about manufacturers' service-led growth strategies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi