What skills are needed to be a humanitarian logistician?

Gyöngyi Kovacs, Peter Tatham, Paul D. Larson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

106 Citeringar (Scopus)

Sökresultat