What went right? A collaborative process to prepare a city forest management strategy

Heli Saarikoski*, Emma Luoma, Sanne Bor, Pia Polsa

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”What went right? A collaborative process to prepare a city forest management strategy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance