When ‘good’ leadership backfires: Dynamics of the leader/follower relation

Katja Einola, Mats Alvesson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”When ‘good’ leadership backfires: Dynamics of the leader/follower relation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi