Who is in charge? A review and a research agenda on the ‘human side’ of the circular economy

Charbel Jose Chiappetta Jabbour*, Joseph Sarkis, Ana Beatriz Lopes de Sousa Jabbour, Douglas William Scott Renwick, Sanjay Kumar Singh, Oksana Grebinevych, Isak Kruglianskas, Moacir Godinho Filho

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

58 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Who is in charge? A review and a research agenda on the ‘human side’ of the circular economy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap