Why and how to compete through sustainability: a review and outline of trends influencing firm and network-level transformation

Vinit Parida, Joakim Wincent*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

28 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Why and how to compete through sustainability: a review and outline of trends influencing firm and network-level transformation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap