Why are some Chinese firms failing in the US capital markets? A machine learning approach

Gonul Colak, Mengchuan Fu, Iftekhar Hasan*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Why are some Chinese firms failing in the US capital markets? A machine learning approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi