Wirtschaftssprache Deutsch in Studium und Beruf / Ekonomisk tyska i studier och yrkesliv: Curriculumentwicklung an der Schwedischen Wirtschaftsuniversität in Finnland / Utveckling av ett kursprogram vid Svenska handelshögskolan

Margit Angelika Breckle, Märta Båsk, Rolf Rodenbeck

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologiVetenskapligPeer review

Sammanfattning

An der Schwedischen Wirtschaftsuniversität in Finnland wurde in einem mehrjährigen Projekt das gesamte deutsche Sprachcurriculum einer grundlegenden Revision unterzogen mit dem Ziel, unter Berücksichtigung der neuesten Forschungsergebnisse der angewandten Sprachwissenschaft ein zeitgemäßes und konsistentes Deutschcurriculum für Studierende der Wirtschaftswissenschaften zu schaffen. Durch das Projekt wurde für die deutsche Sprachausbildung ein deutliches Profil geschaffen, dessen Fokus auf fachkommunikativer Kompetenz und interkultureller Geschäftskommunikation liegt. Die von der Deutschabteilung entwickelten Lehr- und Lernmaterialien sind weitgehend auf der Basis eigener Forschungsergebnisse konzipiert und evaluiert worden und wurden gleichzeitig an den Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (CEFR) angepasst.

Tyska avdelningen vid Svenska handelshögskolan (Hanken) har inom ramen för ett flerårigt projekt reviderat hela kursprogrammet i tyska. Målet har varit att skapa ett tidsenligt och klart strukturerat kursprogram i tyska för ekonomistuderande med förankring i de senaste forskningsrönen i tillämpad lingvistik. Projektet har skapat en tydlig profil där fokus ligger på fackkommunikativ kompetens och interkulturell affärskommunikation. Det material som tyska avdelningen har utvecklat för undervisning och inlärning utgår till stora delar från lektorernas egen forskning. Hela kursmaterialet har samtidigt anpassats till den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).
OriginalspråkTyska
UtgivningsortHelsinki
FörlagSwedish School of Economics and Business Administration
Antal sidor189
ISBN (tryckt)978-951-555-956-2
StatusPublicerad - 2007
MoE-publikationstypC2 Redigeradt verk

Publikationsserier

NamnSwedish School of Economics and Business Administration. Research Reports
FörlagSwedish School of Economics and Business Administration
Nr.63
ISSN (tryckt)0357-5764

Citera det här