Work–Family Practices and Complexity of Their Usage: A Discourse Analysis Towards Socially Responsible Human Resource Management

Suvi Heikkinen*, Anna-Maija Lämsä, Charlotta Niemistö

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Work–Family Practices and Complexity of Their Usage: A Discourse Analysis Towards Socially Responsible Human Resource Management”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap