Writing multi‐vocal intersectionality in times of crisis

Katja Einola, Anna Elkina, Grace Gao*, Jennifer Hambleton, Anna-Liisa Kaasila-Pakanen, Emmanouela Mandalaki, Ling Eleanor Zhang, Alison Pullen

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Writing multi‐vocal intersectionality in times of crisis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Social Sciences

Psychology