Writing resistance together

Pasi Ahonen, Annika Blomberg, KT Doerr, Katja Einola, Anna Elkina, Grace Gao, Jennifer Hambleton, Jenny Helin, Astrid Huopalainen, Bjorn Friis Johanssen, Janet Johansson, Pauliina Jääskeläinen, Anna-Liisa Kaasila-Pakanen, Nina Kivinen, Emmanouela Mandalaki, Susan Meriläinen*, Alison Pullen, Tarja Salmela, Suvi Satama, Janne TienariAlice Wickström, Ling Eleanor Zhang

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Writing resistance together”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap