Yritystukien tutkimusjaoston raportti 2023

Seija Ilmakunnas, Rune Stenbacka, Minna Martikainen, Mikko Puhakka, Hannu Salonen, Rasmus Reinikainen

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Sammanfattning

Yritystukien tutkimusjaoston neljännessä vuosiraportissa tarkastellaan yritystukien toteutunutta kehitystä ja sen taustaksi koko kansantalouden kehitystä. Taloutta viime vuosina kohdanneet vakavat häiriöt ovat lisänneet yritystukien määrää, koska kriiseihin on reagoitu koronapandemian aikaisilla kriisituilla ja vihreän siirtymän tukia lisäämällä. Kehityksen on mahdollistanut EU:n valtiontukisääntelyn joustavoittaminen, mutta sallivammat säännöt voivat johtaa haitalliseen maiden väliseen tukikilpailuun.

Energiatuki (investointituki) on viime vuosina voimakkaasti kasvanut tukimuoto ja kehitystä se-littää omalta osaltaan EU:n elpymisvälineen rahoituksen kohdentaminen tähän tukimuotoon. Kaiken kaikkiaan energiakategoriaan liittyvien suorien tukien yhteismäärä oli jo liki miljardi euroa vuonna 2022. Vihreän siirtymän tukien systemaattinen arviointi on tarpeen niiden määrän ja osuuden kasvaessa tukijärjestelmässä. Tukien ensisijaiset tavoitteet on myös syytä määritellä aiempaa tarkemmin, jotta arviointi voidaan käytännössä luotettavasti toteuttaa.

Vuoden 2023 alussa voimaan tullut laki valtion T&K-toiminnan rahoituksesta on merkittävä muutos ja lisää huomattavasti myös yritysten saamia T&K-tukia vuosina 2024–2030. Parlamentaarisesti sovitut linjaukset TKI-järjestelmän kehittämisen periaatteista ovat perusteltuja. Onnistuneessa TKI-toiminnan tukipolitiikassa kyse ei ole vain investointivolyymien edistämisestä vaan myös tuen oikeasta kohdentamisesta ja tehokkaiden tukimuotojen valinnasta. Yksityistä sektoria koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi aktiivisen TKI-toiminnan tulisi laajeta nykyistä useammalle sektorille.
OriginalspråkFinska
UtgivningsortHelsinki
FörlagTyö- ja elinkeinoministeriö
Antal sidor120
ISBN (elektroniskt)978-952-327-846-2
StatusPublicerad - 2023
MoE-publikationstypD4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning

Publikationsserier

NamnTyö- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
Nr.2023:29
ISSN (elektroniskt)1797-3562

Nyckelord

  • 511 Nationalekonomi

Citera det här